เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับเชิญเป็นประธานการประชุมเชิงวิชาการส่วนย่อย ในงานประชุมระดับนานาชาติ "THA 2019 International Conference on Water Management and Climate Change towards Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs" ซึ่งโอกาสนี้ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ร่วมขับเคลื่อนและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย

THA2019 conference 2

THA2019 conference 1

THA2019 conference 4

THA2019 conference 5

THA2019 conference 6

THA2019 conference 7

THA2019 conference 8

Go to top