• ข่าวสาร

chulitnewsเมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. คุณชูลิต วัชรสินธุ์ กรรมการบริหาร บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง "การทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน" 

DSC 0636The 2nd Asia-Pacific Water Summit, 14-20 May 2013 at the International Convention and Exhibition Centre Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary.

scrmouเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 นายศุภชัย รักพานิชมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ลงนามสัญญา MOU (Memorandum of Understanding) ร่วมกับ Mr. Song Jin-Ho, Chairman of Sejong Engineering Co.,LTD จากสาธารณรัฐเกาหลี สำหรับงาน Collaborative Relationship on Thailand Railway Lines

20151129 scraitเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 คุณศุภชัย รักพานิชมณี กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับเชิญให้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ จากสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (ประเทศไทย) (AITAA) ในฐานะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียดีเด่นของประเทศไทย ประจำปี 2555 ด้านภาคเอกชน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ณ สโมสรทหารบก

2012 earthquakeโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.)ได้ดำเนินการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ศึกษาพื้นที่เสี่ยงภัยและจัดทำแผนเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสำหรับกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน ข้อกำหนด ระเบียบ และผังเมืองที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

wrแหล่งข่าวจากวงการรับเหมาก่อสร้าง เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า จากที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) ที่มีนายปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน เปิดให้เอกชนเข้าร่วมเสนอกรอบแนวคิด เพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ (TOR) วงเงินลงทุน 3.5 แสนล้านบาท โดยทั้งออกแบบรายละเอียดและก่อสร้าง (เทิร์นคีย์) เฉพาะค่าออกแบบ 6,000 ล้านบาท หรือ 2% ของมูลค่าลงทุน ที่เหลือเป็นการก่อสร้าง คาดว่าจะมีทั้งบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับเหมาทั้งในและต่างประเทศสนใจจำนวนมาก

Go to top