IMG 3885เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 คุณธเนศ บำรุงชีพ กรรมการบริหารอาวุโส พร้อมพนักงานกลุ่มบริษัทปัญญา ได้ส่งมอบระบบกรองน้ำ RO ห้องน้ำ อุปกรณ์กีฬา ทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษา แก่ โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 โรงเรียน ในโครงการเติมฝันปันสุข โดยกลุ่มบริษัทปัญญา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

IMG 3952เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 คุณธเนศ บำรุงชีพ กรรมการบริหารอาวุโส พร้อมพนักงานกลุ่มบริษัทปัญญา ได้ส่งมอบระบบกรองน้ำ RO ห้องน้ำ อุปกรณ์กีฬา ทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษา แก่ โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 โรงเรียน ในโครงการเติมฝันปันสุข โดยกลุ่มบริษัทปัญญา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

IMG 3848เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 คุณธเนศ บำรุงชีพ กรรมการบริหารอาวุโส พร้อมพนักงานกลุ่มบริษัทปัญญา ได้ส่งมอบระบบกรองน้ำ RO ห้องน้ำ อุปกรณ์กีฬา ทุนอาหารกลางวัน และทุนการศึกษา แก่ โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 โรงเรียน ในโครงการเติมฝันปันสุข โดยกลุ่มบริษัทปัญญา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

donate 4เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ปัญญา คอลซัลแตนท์ จำกัด ได้ร่วมกับโครงการเพื่อเด็กไทยจากใจ Aggie.KU37 สนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน 4 ชุด เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนม่วงสามปี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

csr 110816001เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ กับกรมชลประทาน ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี

Go to top