วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 คณะผู้เชี่ยวชาญและทีมงานโครงการบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทานและตัวแทนจากกรมชลประทาน ลงพื้นที่จัดประชุมปฐมนิเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

 

Go to top