วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ให้สัมภาษณ์ นสพ. ไทยรัฐ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

Go to top