วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐ เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภาคอีสาน

 

Go to top