วันที่ 30 ก.ค. 62 - ดร.ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนอแนวทางการป้องกันน้ำท่วม กทม. แก่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

 

Go to top