กรมชลประทานและกิจการร่วมค้า PFOWS JV ได้จัดให้มีการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 เวที ดังนี้
 
  • เวทีที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และนายประวิน จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน กล่าวรายงาน โดยมีวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายอรรถพล พรหมศิริ ผู้ประสานงานกิจการร่วมค้า PFOWS JV นำเสนอภาพรวมและความก้าวหน้าของโครงการ และนายบัณฑิต ธนาจันทราภรณ์ วิศวกรระบายน้ำ นำเสนอสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน\
  • เวทีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ห้องบัวหลวง โรงแรม ทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายพิมาย จันทะชิต หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานปทุมธานี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และนายอรรถพล พรหมศิริ ผู้ประสานงานกิจการร่วมค้า PFOWS JV กล่าวรายงานการประชุม พร้อมทั้งนำเสนอภาพรวมและความก้าวหน้าของโครงการ และนายธณัชชัย วิยานนท์ วิศวกรระบายน้ำ นำเสนอสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 คน
  • เวทีที่ 3 ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้อง Alpaca Ballroom โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และนายประวิน จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน กล่าวรายงานการประชุม โดยมีนายอรรถพล พรหมศิริ ผู้ประสานงานกิจการร่วมค้า PFOWS JV นำเสนอภาพรวมและความก้าวหน้าของโครงการ นายคำรบ บำรุงราษฎร์ วิศวกรระบายน้ำ และนายพิศาล ลาภตระกูล นำเสนอสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 คน
  • เวทีที่ 4 ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องโชติกา ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และนายประวิน จ่าภา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา กรมชลประทาน กล่าวรายงานการประชุม โดยมีนายอรรถพล พรหมศิริ ผู้ประสานงานกิจการร่วมค้า PFOWS JV นำเสนอภาพรวมและความก้าวหน้าของโครงการ และนายพิศาล ลาภตระกูล วิศวกรระบายน้ำ นำเสนอสรุปโครงการขั้นออกแบบรายละเอียด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 83 คน

Go to top