• ข่าวสาร
       กรมชลประทาน ร่วมกับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องประชุมชาร์ลอง โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ โดยได้รับเกียรติจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมฯ นายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวสรุปภาพรวมโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 200 ราย
 
01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11  13
Go to top