ที่ตั้ง : พื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย

เจ้าของงาน : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ลักษณะงาน : การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และออกแบบเบื้องต้น

ที่ตั้ง : ปากน้ำปราณ
เจ้าของงาน : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ลักษณะงาน : การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และออกแบบเบื้องต้น

samutprakanที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าของงาน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น, การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด

9 2

ที่ตั้ง : พื้นที่สามเหลี่ยมมรกต
เจ้าของงาน : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ลักษณะงาน : การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และออกแบบเบื้องต้น

kang tiemที่ตั้ง : จังหวัดนครนายก
เจ้าของงาน : จังหวัดนครนายก
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม,การสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด

9 1

ที่ตั้ง : จังหวัดสมุทรปราการ (บางกระเจ้า)
เจ้าของงาน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ลักษณะงาน : การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และวางผังแม่บท

Go to top