1 1

ที่ตั้ง : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การศึกษาผลกระทบทางสังคม และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

สามารถติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ : http://www.kongloeichimun.com/

 

ที่ตั้ง : จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เจ้าของงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนหลัก

ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร ลำปาง แพร่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน
เจ้าของงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนหลัก

1 4

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ,ฉะเชิงเทรา ,นครนายก ,นนทบุรี ,ปทุมธานี ,พระนครศรีอยุธยา ,สมุทรปราการ ,สระบุรี
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : ศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

Go to top