hinbounที่ตั้ง : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เจ้าของงาน : JV-ACAS & SSC CO., LTD.
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม และการสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด

hydropower lowernorthที่ตั้ง : ภาคเหนือ และภาคกลาง

เจ้าของงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลักษณะงาน : การศึกษาจัดทำแผนหลัก และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

efficiencyhydroที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

ที่ตั้ง : ประเทศไทย
เจ้าของงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ลักษณะงาน : การอนุรักษ์พลังงาน

Go to top