• เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ปรึกษาในระดับมาตรฐานสากล โดยให้บริการแบบมืออาชีพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

พันธกิจ

พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
สร้างสรรค์ผลงานโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้บริการวิชาชีพที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ

 

สร้างสรรค์นวัตกรรม มีหลักจริยธรรม พัฒนาอย่างยั่งยืน และให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

Go to top