ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก และภาคเหนือ
เจ้าของงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนหลัก

ที่ตั้ง : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เจ้าของงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

chiangrai1ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม, การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

1214ที่ตั้ง : จังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนหลัก,การศึกษาความเหมาะสม,การประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม,การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

Go to top