3 2

ที่ตั้ง : จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบคุรัขันธ์
เจ้าของงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ลักษณะงาน : จัดทำแผนหลัก และศึกษาความเหมาะสม

3 1

ที่ตั้ง : ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ สปป.ลาว
เจ้าของงาน : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนแม่บท ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

navidamที่ตั้ง : แม่น้ำเจ้าพระยา และน่าน
เจ้าของงาน : กรมเจ้าท่า
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น สำรวจ-ออกแบบรายละเอียด และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

maptaphutที่ตั้ง : จังหวัดระยอง
เจ้าของงาน : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลักษณะงาน : การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Go to top