ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตาก กำแพงเพชร ลำปาง แพร่ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน
เจ้าของงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนหลัก

ที่ตั้ง : จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
เจ้าของงาน : การประปาส่วนภูมิภาค
ลักษณะงาน : การศึกษาแผนหลัก

1 4

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร ,ฉะเชิงเทรา ,นครนายก ,นนทบุรี ,ปทุมธานี ,พระนครศรีอยุธยา ,สมุทรปราการ ,สระบุรี
เจ้าของงาน : กรมชลประทาน
ลักษณะงาน : ศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

1 3

ที่ตั้ง : จังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าของงาน : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ลักษณะงาน : การศึกษาความเหมาะสม การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประชาสัมพันธ์/มวลชนสัมพันธ์/การมีส่วนร่วม

Go to top